Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare trebuie sa va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

De ce folosim cookie-uri ?

RESPECTUL PENTRU VIAŢA PRIVATĂ: COMUNICAREA ELECTRONICĂ ŞI DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Thomas Haus SRL doreşte să vă reamintească angajamentul său cu privire la respectarea riguroasă a încrederii pe care i-o acordaţi şi a obligaţiilor ce îi revin conform legilor nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi a legii nr. 506 din 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. Conform legii nr. 677/2001, aveţi următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 14) si dreptul de a vă adresa justiţiei (art. 18). Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestor date. Pentru exercitarea în mod gratuit a acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, către : THOMAS HAUS, Sibiu, Str. Strugurilor 21C, Jd. Sibiu, Romania.

Această rubrică este dedicată Politicii noastre de Protejare a Vieţii Private. De aici puteţi afla mai multe în legătură cu originea şi utilizarea informaţiilor despre navigare prelucrate atunci când accesaţi site-ul MagazinMuzical.ro prin intermediul unuia dintre conținuturile noastre publicitare. De asemenea, rubrica vă informează cu privire la drepturile pe care le aveţi. Această Politică este, aşadar, importantă atât pentru dumneavoastră, având în vedere că doriţi să beneficiaţi de o experienţă pozitivă şi viabilă consultând ofertele şi serviciile noastre, cât şi pentru noi, întrucât dorim să răspundem exact şi exhaustiv la întrebările pe care ni le adresaţi în legătură cu utilizarea datelor dumneavoastră de navigare, colectate prin intermediul conținuturilor noastre publicitare şi totodată, să ţinem cont de dorinţele dumneavoastră. 

Putem achiziţiona spaţii publicitare direct sau prin intermediul furnizorilor noştri (agenţii de consultanţă în comunicare) în scopul promovării activităţilor şi a ofertelor noastre pe site-uri/în aplicaţii ale terţilor, cu ajutorul conținuturilor publicitare (de tip text sau grafic, animaţii, video etc.) difuzate de respectivele site-uri/aplicaţii.

Prin consultarea site-ului nostru și prin afișarea conținuturilor noastre publicitare, informaţii referitoare la navigarea cu ajutorul echipamentului dumneavoastră terminal (computer, tabletă, smartphone etc.) pot fi înregistrate în fişiere „cookie” instalate în echipamentul dumneavoastră, în funcţie de opţiunile exprimate în legătură cu aceste cookie-uri, opţiuni ce pot fi schimbate oricând.

Ce sunt cookie-urile ?

Cookie-urile sunt fişiere de tip text, păstrate în echipamentele terminale ale utilizatorilor, destinate folosirii paginilor de internet. Aceste fişiere permit recunoaşterea echipamentului utilizatorului şi afişarea în mod corespunzător a paginii de internet, adaptată preferinţelor individuale ale utilizatorului. De obicei, cookie-urile conţin denumirea paginii de internet de unde provin, durata păstrării acestora în echipamentul terminal şi un număr unic.

De ce folosim cookie-uri ?

Fişierele cookie sunt folosite pentru a adapta conţinutul paginilor de internet la preferinţele utilizatorului şi pentru a optimiza utilizarea paginilor de internet. Sunt folosite şi pentru a crea statistici integrate anonime (fără identificarea personală a utilizatorului), care ajută la înţelegerea modului în care utilizatorul explorează paginile de internet, ceea ce permite îmbunătăţirea structurii şi a conţinutului acestora.


LA CE FOLOSESC COOKIE-URILE GENERATE [PE ACEST SITE/ ÎN ACEASTĂ APLICAŢIE] ?

Sursa care a generat un cookie este singura care poate citi sau modifica informaţiile pe care acesta le conţine.

Cookie-urile generate de noi pe site-ul nostru

Când dumneavoastră accesaţi site-ul nostru MagazinMuzical.ro, putem instala, în funcţie de opţiunile dumneavoastră, diverse fişiere cookie în echipamentul dumneavoastră terminal, care să ne permită recunoaşterea browser-ului terminalului dumneavostră atât timp cât sunt valabile respectivele cookie-uri. Cookie-urile generate de noi sunt utilizate în scopurile descrise mai jos, în funcţie de opţiunile dumneavoastră, ce rezultă din setările browserului pe care îl utilizaţi când vizitaţi [site-ul nostru/aplicaţia noastră]. 

Cookie-urile generate de noi ne permit: 

* să creăm statistici şi să stabilim volumul de frecventare şi de utilizare a diverselor elemente care alcătuiesc site-ul nostru MagazinMuzical.ro (rubrici şi mesaje vizitate, parcurs), ceea ce ne ajută să creştem interesul faţă de serviciile noastre şi să îmbunătăţim ergonomia acestora;

* să adaptăm prezentarea [site-ului nostru/aplicaţiei noastre] la preferinţele de afişare ale echipamentului dumneavoastră terminal (limba utilizată, rezoluţia la afişare, sistemul de operare utilizat etc.) cu ocazia vizitelor dumneavoastră pe site-ul nostru, în funcţie de materialele şi de software-urile de vizualizare sau de citire incluse în echipamentul dumneavoastră; 

* să înregistrăm informaţii legate de formularul completat de dumneavoastră pe site-ul nostru MagazinMuzical.ro (înscriere sau accesarea contului) sau de produsele, serviciile sau informaţiile pe care le-aţi ales pe site-ul nostru MagazinMuzical.ro (serviciu abonare, conţinutul coşului de cumpărături etc.);

* să vă oferim acces la spaţii rezervate şi personale ale site-ului nostru MagazinMuzical.ro, precum contul dumneavoastră, datorită identificatorilor sau datelor pe care, eventual, ni le-aţi furnizat anterior;

* să aplicăm măsuri de securitate, de exemplu când vi se solicită reconectarea la un anumit conţinut sau serviciu după o perioadă de timp.

Cookie-urile generate pe site-ul nostru de terţi, prin intermediul mesajelor terţilor publicate în spaţiile noastre publicitare

Generarea şi utilizarea cookie-urilor de către terţi sunt reglementate de politicile de protejare a vieţii private aplicate de acei terţi. Vă facem cunoscute scopul fişierelor cookie despre care avem informaţii şi mijloacele pe care le aveţi la dispoziţie pentru a vă exprima opţiunea cu privire la aceste cookie-uri. 

Mesajele publicitare (de tip grafic, animaţii, video etc.) publicate în spaţiile noastre publicitare pot conţine cookie-uri generate de terţi: fie societatea care îşi face publicitate generând respectivele mesaje, fie o altă societate terță (agenţie de consultanţă în comunicare, societate care se ocupă cu măsurarea audienţelor, furnizor de publicitate targetată etc.) care a asociat un cookie conținutului publicitar al societăţii care îşi face publicitate.

Astfel, cookie-urile emise de terţi le pot permite acestora, atât timp cât sunt valabile: 

* să stabilească numărul de afişări ale conținuturilor publicitare difuzate prin intermediul spaţiilor noastre publicitare, să identifice mesajele publicitare afişate astfel, numărul de utilizatori care au accesat fiecare mesaj publicitar, pe baza cărora se pot calcula sumele corespunzătoare datorate şi se pot crea statistici;

* să recunoască echipamentul dumneavoastră terminal când utilizaţi ulterior orice alt site sau serviciu pentru care respectivele societăţi sau respectivii terţi au generat de asemenea fişiere cookie şi, după caz, să adapteze acele site-uri sau servicii sau mesajele publicitare difuzate la modul de navigare al echipamentului dumneavoastră despre care pot avea informaţii.


OPŢIUNILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA COOKIE-URI

Aveţi mai multe posibilităţi de gestionare a fişierelor cookie. Orice setare efectuată poate schimba modalitatea în care navigaţi pe internet şi condiţiile în care accesaţi anumite servicii care necesită utilizarea fişierelor cookie.

Puteţi alege în orice moment să vă exprimaţi opţiunile în ceea ce priveşte cookie-urile şi să modificaţi aceste opţiuni, prin metodele descrise în continuare. 

Opţiunile pe care vi le oferă browserul dumneavoastră

Puteţi configura browserul astfel încât cookie-urile să fie înregistrate în echipamentul dumneavoastră terminal sau, dimpotrivă, să fie respinse, sistematic, fie în funcţie de sursa emițătorului. 

De asemenea, aveţi posibilitatea de a seta browserul astfel încât acceptarea sau respingerea cookie-urilor să vi se propună punctual, înainte ca un fişier cookie să poată fi înregistrat în echipamentul dumneavostră terminal. Pentru mai multe informaţii, consultaţi rubrica de mai jos „Cum vă exercitaţi opţiunile, în funcţie de browserul utilizat?”.

* Acceptarea cookie-urilor

Înregistrarea unui cookie în echipamentul terminal depinde în primul rând de alegerea utilizatorului echipamentului respectiv, pe care acesta o poate exprima şi modifica oricând, gratuit, prin opţiunile pe care i le oferă browserul. 

Dacă acceptaţi în browserul dumneavoastră înregistrarea fişierelor cookie în echipamentul terminal, cookie-urile integrate în paginile şi mesajele pe care le-aţi accesat pot fi stocate temporar într-un spaţiu dedicat din echipamentul dumneavoastră terminal. Nu vor putea fi citite în acel spațiu decât de sursa care le-a generat.

* Respingerea cookie-urilor

Dacă refuzaţi înregistrarea cookie-urilor în echipamentul dumneavoastră terminal sau le ştergeţi pe cele deja înregistrate, nu veţi mai beneficia de anumite funcţii care sunt totuşi necesare navigării în anumite spaţii de pe site-ul nostru MagazinMuzical.ro. O astfel de situaţie apare dacă încercaţi să accesaţi conținuturile sau serviciile noastre care necesită identificarea. Într-o altă situaţie de acest tip, noi - sau furnizorii noştri - nu vom putea recunoaşte, în vederea asigurării compatibilităţii tehnice, tipul de browser utilizat de echipamentul dumneavoastră terminal, setările acestuia cu privire la limbă şi afişare sau ţara din care echipamentul dumneavoastră pare a fi conectat la internet. 

În acest caz, declinăm orice responsabilitate pentru consecinţele funcţionării necorespunzătoare a serviciilor noastre, ce rezultă din imposibilitatea de a înregistra sau consulta fişierele cookie necesare funcţionării acestora, cookie-uri pe care dumneavoastră le-aţi respins sau le-aţi şters. 

* Cum vă exercitaţi opţiunile, în funcţie de browserul utilizat?

Pentru gestionarea cookie-urilor şi a opţiunilor dumneavoastră, configurarea fiecărui browser este diferită. Descrierea acesteia este disponibilă în meniul Ajutor al browserului dumneavoastră, cu ajutorul căruia puteţi afla cum să vă modificaţi opţiunile cu privire la cookie-uri.

Pentru Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/ro-ro/windows-vista/block-or-allow-cookies

Pentru Safari™: http://www.apple.com/ro/support/ 

Pentru Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro&hlrm=en

Pentru Firefox™: http://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor

Pentru Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html

Opţiunile dumneavoastră exprimate online, direct la noi

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că această procedură nu va împiedica afişarea mesajelor publicitare în echipamentul dumneavoastră terminal. Nu va bloca decât tehnologiile care permit adaptarea mesajelor publicitare la modul de navigare şi la centrele dumneavoastră de interes.

Vă atenţionăm că luarea în considerare a opţiunii dumneavoastră depinde de un cookie. Dacă ştergeţi toate cookie-urile înregistrate în echipamentul dumneavoastră terminal (prin intermediul browserului), noi - sau furnizorii noştri - nu vom afla că v-aţi exprimat respectiva opţiune.

Opţiunile dumneavoastră exprimate online, pe platformele interprofesionale

Puteţi vizita site-ul http://www.youronlinechoices.com/ro/, recomandat de profesioniştii publicităţii digitale reuniţi în cadrul asociaţiei europene EDAA (European Digital Advertising Alliance) şi gestionat în Franţa de Interactive Advertising Bureau Franţa.

Veţi afla astfel care sunt societăţile înscrise pe această platformă, care vă oferă posibilitatea de a respinge sau de a accepta cookie-urile utilizate de aceste societăţi în scopul adaptării la informaţiile despre modul dumneavoastră de navigare a mesajelor ce pot fi afişate de echipamentul dumneavoastră terminal:

http://www.youronlinechoices.com/ro/optiunile-mele 

Această platformă europeană ce reuneşte sute de profesionişti ai publicităţii online constituie o interfaţă centralizată care vă permite să vă exprimaţi opţiunea de respingere sau de acceptare a fişierelor cookie ce pot fi utilizate în scopul adaptării mesajelor publicitare ce pot fi afişate la modul de navigare al echipamentului dumneavoastră terminal. Trebuie să aveţi în vedere faptul că această procedură nu va împiedica afişarea mesajelor publicitare pe site-urile vizitate. Nu va bloca decât tehnologiile care permit adaptarea mesajelor publicitare la centrele dumneavoastră de interes.


LA CE FOLOSESC COOKIE-URILE ASOCIATE MESAJELOR NOASTRE PUBLICITARE PUBLICATE DE TERŢI?

Ori de câte ori accesaţi un site/o aplicaţie care conţine spaţii publicitare în care este publicat unul dintre anunţurile noastre publicitare, acest anunţ poate conţine un fişier cookie. 

În funcţie de opţiunea dumneavoastră, acest fişier poate fi înregistrat în echipamentul dumneavoastră terminal şi ne poate permite să recunoaştem browserul echipamentului dumneavoastră atât timp cât este valabil respectivul cookie.

Terțe părți (inclusiv Google sau alte platforme de publicitate, fără a se limita la acestea) difuzează anunțurile noastre publicitare pe diverse site-uri de pe internet, în scopul de a vă oferi informații despre produsele și serviciile noastre.

Terțe părți (inclusiv Google sau alte platforme de publicitate, fără a se limita la acestea) pot plasa și consulta cookie-uri cu privire la preferinţele şi alte informaţii utilizate în paginile web de către vizitatorii care acceseaza anunturile noastre publicitare. De asemenea, acești terți pot utiliza cookie-uri pentru a difuza anunțurile noastre publicitare pe baza vizitelor anterioare ale internauților pe site-ul nostru (prin intermediul funcțiilor de tipul Remarketing sau Audiențe similare însă fără a se limita la acestea).

Utilizatorii pot dezactiva utilizarea modulelelor cookie de către Google accesând Setările pentru anunțuri Google. 

Utilizatorii pot dezactiva utilizarea modulelelor cookie de către DoubleClick accesând acest link:

Cookie-urile integrate în anunţurile noastre publicitare publicate de terţi sunt utilizate în scopurile descrise mai jos, în funcţie de opţiunile dumneavoastră, ce rezultă din setările browserului utilizat când vizitaţi site-ul nostru MagazinMuzical.ro şi pe care le puteţi exprima în orice moment.

Cu ajutorul cookie-urilor generate de noi, dacă echipamentul dumneavoastră terminal a permis înregistrarea acestora, în funcţie de opţiunile dumneavoastră, putem:

* să stabilim numărul de afişări şi de activări ale mesajelor noastre publicitare publicate pe site-uri/aplicaţii ale terţilor, să identificăm aceste mesaje şi aceste site-uri/aplicaţii, să determinăm numărul de utilizatori care au accesat fiecare mesaj;

* să calculăm sumele datorate entităţilor care au un rol în publicarea mesajelor publicitare (agenţie de comunicare, regie publicitară, site/suport de publicare) şi să creăm statistici;

* să adaptăm prezentarea site-ului MagazinMuzical.ro spre care direcţionează oricare dintre mesajele noastre publicitare 

- în funcţie de preferinţele de afişare ale echipamentului dumneavoastră terminal (limba utilizată, rezoluţia la afişare, sistemul de operare utilizat etc.) cu ocazia vizitelor pe site-ul nostru şi în funcţie de materialele şi de software-ul de vizualizare sau de citire inclus în echipamentul dumneavoastră;

- în funcţie de datele de localizare (latitudine şi longitudine) care ne sunt transmise (nouă sau furnizorilor noştri) prin echipamentul dumneavoastră terminal cu acordul dumneavoastră prealabil.


DE CE SUNTEM INTERESAŢI DE AFIŞAREA MESAJELOR PUBLICITARE ADAPTATE MODULUI DUMNEAVOASTRĂ DE NAVIGARE?

Obiectivul nostru este să vă prezentăm mesaje publicitare cât mai pertinente. În acest scop, tehnologia fişierelor cookie ne permite să stabilim în timp real ce mesaje vom afişa pentru fiecare echipament terminal, în funcţie de modul în care s-a navigat recent pe un site/o aplicaţie sau mai multe. 

Interesul dumneavoastră faţă de mesajele publicitare afişate de echipamentul dumneavoastră terminal ori de câte ori consultaţi [un site/o aplicaţie] determină frecvent resursele publicitare ale acestuia, care îi permit să îşi valorifice serviciile, deseori furnizate gratuit utilizatorilor. Preferaţi, de bună seamă, să vedeţi mesaje publicitare care corespund intereselor dumneavoastră în locul mesajelor publicitare care nu vă interesează deloc. De asemenea, societăţile care îşi fac publicitate şi doresc publicarea mesajelor lor sunt interesate ca ofertele să fie afişate utilizatorilor ce pot fi interesaţi de acestea în cea mai mare măsură.


CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ ECHIPAMENTUL DUMNEAVOASTRĂ TERMINAL ARE MAI MULŢI UTILIZATORI?

În cazul în care echipamentul dumneavoastră terminal este utilizat de mai multe persoane sau dacă acelaşi echipament dispune de mai multe browsere, nu ne putem asigura cu certitudine că serviciile şi mesajele publicitare destinate echipamentului dumneavoastră corespund întocmai modului în care echipamentul terminal este utilizat de dumneavoastră şi nu de alt utilizator al acestuia.

În acest caz, utilizarea în comun a echipamentului dumneavoastră terminal şi setarea browser-ului din punctul de vedere al cookie-urilor ţin de libera dumneavoastră alegere şi sunt responsabilitatea dumneavoastră. 


DATE CU CARACTER PERSONAL ŞI INFORMAŢII DESPRE NAVIGARE

Putem adapta ofertele şi mesajele publicitare care vă sunt destinate în funcţie de informaţiile despre navigarea echipamentului dumneavoastră terminal pe site-ul nostru sau pe site-urile ori serviciile editate de terţi prin care generăm cookie-uri. 

În măsura în care ne-aţi furnizat date cu caracter personal, în special coordonatele dumneavoastră electronice, la înscriere sau la accesarea unuia dintre serviciile noastre, în funcţie de opţiunile dumneavoastră putem asocia informaţii despre navigarea echipamentului dumneavoastră, prelucrate prin fişierele cookie pe care le generăm, cu datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă trimite, de exemplu, oferte online sau pentru a afişa în echipamentul dumneavoastră terminal, în spaţiile publicitare care conţin cookie-urile generate de noi, mesaje publicitare personalizate care vă sunt destinate în mod special şi care vă pot interesa personal. 

Puteţi solicita în orice moment să nu mai primiţi mesaje publicitare sau oferte adaptate informaţiilor despre navigarea echipamentului dumneavoastră terminal, contactându-ne direct şi gratuit sau prin linkul de dezabonare inclus în orice ofertă pe care am putea să v-o trimitem prin e-mail.